ดาวน์ไลต์ ให้แสงสว่างเต็มที่ เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณห้องทำงานหรือห้องครัว