หลอดLED T8 เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน สว่างแต่ไม่รบกวนสายตาขณะทำงาน